Research Excellence: New Europe 2018

Times Higher Education společně s Univerzitou Palackého v Olomouci zve zájemce na mezinárodní Research Excellence Summit 2018, který se bude konat v Olomouci ve dnech 24.–26. dubna 2018.

Tohoto setkání, jež je součástí nedávno založené série summitů Research Excellence, se účastní přední političtí činitelé, nositelé vědeckých ocenění, investoři a pedagogové, kteří se zabývají klíčovými tématy souvisejícími s terciálním vzděláváním ve střední Evropě. Summit je určen rektorům, prorektorům, představitelům výzkumných center, veřejných institucí a průmyslu.

Tématem setkání je „Research Excellence: New Europe – Building a hub for world-class research“ (Excelence ve výzkumu: Nová Evropa – Budování centra pro světový výzkum) a projednávat se na něm budou výzvy a příležitosti, které vyvstávají z rapidně se měnící politické a ekonomické sféry. Představitelé institucí ze střední a východní Evropy se budou zabývat tím, jak mohou výzkumné ústavy nejlépe přispět ke zvýšení ekonomického růstu ve středoevropském regionu.

Společnost Times Higher Education při příležitosti summitu také zpracuje a vydá unikátní žebříček univerzit nacházejících se v regionu tzv. Nové Evropy, která představuje 13 států EU, jež se staly členy po roce 2004.

Více podrobností naleznete na oficiálních stránkách summitu.

Společnost Times Higher Education (THE) vydává jeden z nejvýznamnějších univerzitních žebříčků. THE analyzuje výkonnost univerzit v oblasti výzkumu, vzdělání, mezinárodního zapojení a dalších kritérií. Díky téměř půlstoletí zkušeností je THE zdrojem neocenitelného odborného zpravodajství pro nejprestižnější univerzity světa.

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice. Odborné vzdělání poskytuje již od 16. století. Olomouc je sídlem druhé největší památkové rezervace v zemi a domovem bezmála 24 tisíc studentů z celého světa. Jedná se o ryzí univerzitní město.

Osm fakult zajišťuje více než 300 studijních – bakalářských, magisterských a doktorských – programů v oblasti teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu, humanitních věd, přírodních věd, lékařství, zubního lékařství a zdravotnických věd. Mezi špičkové obory patří například experimentální medicína, nanotechnologie, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Dobrému jménu se těší také speciální pedagogika, fyzioterapie nebo psychologie.

Univerzita Palackého se profiluje jako moderní univerzita zaměřená na výzkum, a tak věda, výzkum, jejich podpora a rozvoj patří k jejím hlavním prioritám. Pracoviště vědeckých týmů disponují špičkovou technikou, do řešení vědecko-výzkumných projektů se zapojují také studenti. Univerzita spolupracuje s řadou partnerských ústavů v zahraničí.

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci je vpravdě mezinárodní institucí – více než 12 % jejich studentů pochází ze zahraničí. Díky rozličným výměnným programům mnoho studentů UP využívá příležitost ke studiu na zahraničních univerzitách. Mnozí cizinci se po studiích rozhodnou v Olomouci zůstat – nebo se přinejmenším pravidelně vracejí. Olomouc je totiž sympatické město s velmi přátelskou atmosférou.

Více o Univerzitě Palackého

Olomouc

Olomouc je pátým největším městem České republiky. Nachází se uprostřed Moravy, jejímž byla kdysi hlavním městem. Olomouc je jedním z nejkrásnějších měst střední Evropy a turistický průvodce The Lonely Planet ji zařadil mezi deset nejatraktivnějších míst v Evropě: „Olomouc patří k nejvíce podceňovaným místům v Česku, přitom je tam skvělý noční život a člověk si tam připadá jako v malé Praze.“

Po dlouhá staletí byla Olomouc hlavním sídlem moravského království, a coby přirozené centrum regionu odjakživa přitahovala přední umělce, učence a kupce. Díky bohaté a pestré minulosti se ve městě nachází celá řada skvostných pamětihodností, díky kterým je Olomouc po Praze druhou největší památkovou rezervací v zemi.

Olomouc je rovněž sídlem starobylé Univerzity Palackého, druhé největší univerzity v České republice, založené v roce 1573, Arcibiskupství olomouckého, Moravské filharmonie a několika pozoruhodných muzeí, divadel a klubů.

Mezi její nejslavnější památky patří Sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO), orloj a šestice barokních kašen doplněná postmoderní Arionovou kašnou.

Katedrála a paláce na Václavském návrší ohromují návštěvníky svou tisíciletou historií. Právě na tomto památném místě, takzvaném Olomouckém hradě, byl zavražděn poslední Přemyslovec a mladý W. A. Mozart zde skládal svou šestou symfonii. K nejpodivuhodnějším lokalitám dále patří Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum, úžasné raně barokní sídlo olomouckých biskupů a jedinečné muzeum se stálou výstavou výtvarných děl olomoucké arcidiecéze.

Viz rovněž: tourism.olomouc.eu

Zajímavá místa

Historické budovy a zahrady Univerzity Palackého

Mnohé objekty Univerzity Palackého se nacházejí v historických budovách z 16. a 17. století:

 • Budova rektorátu – bývalé sídlo olomouckých duchovních je nyní administrativním centrem univerzity, kde se nacházejí kanceláře rektora a prorektorů a také překrásný slavnostní sál. 
 • Univerzitní knihovna – bývalá zbrojnice za vlády císařovny Marie Terezie přebudovaná na moderní knihovnu pro studenty, akademiky i veřejnost.
 • Umělecké centrum UP – bývalý jezuitský konvikt a místo, kde se ve dnech 24.–29. dubna 2018 bude konat prestižní festival vědeckých dokumentárních filmů Academia Film Olomouc 2018. Objekt byl nedávno rekonstruován a pyšní se nádhernými barokními interiéry.
 • Projděte se po jedinečných historických zahradách nacházejících se za starými univerzitními budovami na terasách starých městských hradeb.
 • Pevnost poznání je unikátní centrum popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě. Vzniklo renovací rozlehlé čtyřpatrového dělostřeleckého skladu z poloviny devatenáctého století uvnitř Korunní pevnůstky, pozoruhodného objektu z dob panování císařovny Marie Terezie.
 • UPoint – informační centrum a obchod Univerzity Palackého není jen univerzitní prodejnou suvenýrů. Kromě pohlednic, kolekce oblečení se značkou UP, publikací a psacích potřeb se sem můžete zastavit i na šálek dobré kávy. Prostory rovněž slouží jako informační kancelář, jejíž pracovníci se rádi podělí o zajímavá fakta o univerzitě i celém městě.

Moderní vědecká a výzkumná centra Univerzity Palackého

 • Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění.
 • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je moderním pracovištěm pro výzkum a vývoj nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství i při ochraně životního prostředí. Vynikajících výsledků dosahují i zdejší optici, kteří nahlížejí do světa fotonů a kvantového zpracování informací a pronikají do tajů vesmíru a kosmického záření.
 • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty UP a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Vědci CRH využívají technologie a přístroje, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé a i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných institucí.
 • Aplikační centrum BALUO je unikátní vědeckotechnický park zaměřený na výzkum, technologie, inovativní podnikání a odborné vzdělání v oblasti pohybových aktivit, prevence civilizačních chorob a podpory zdravého životního stylu. Centrum je vybaveno testovacím bazénem s kamerami snímajícími pohyb plavce pod vodou, lyžařským trenažérem, „chytrým“ fitness centrem, lezeckou stěnou nebo diagnostickým studiem. Společně se sousedícím Centrem kinantropologického výzkumu poskytuje místním badatelům to nejmodernější zázemí.

Pamětihodnosti nedaleko Olomouce

 • Bazilika na Svatém Kopečku 
  Velkolepý barokní poutní kostel s dvěma věžemi v průčelí je výraznou dominantou krajiny v okolí Olomouce.
  Vzdálenost: 9 km od Olomouce
 • Hrad Bouzov
  Hrad ze čtrnáctého století rekonstruovaný v neogotickém stylu na počátku století dvacátého. Vzhledem k impozantní architektuře je hojně využíván filmovými štáby, zejména k natáčení pohádek. Působivé interiéry jsou zařízeny cenným historickým nábytkem a historickými artefakty náležícím Řádu německých rytířů. Interiéru dominuje pseudogotický Rytířský sál. Komnaty velmistra řádu se pyšní nádherným vyřezávaným nábytkem a dalšími uměleckými díly.
  Vzdálenost: 35 km od Olomouce
 • Kroměříž
  Půvabné historické městečko přezdívané „Hanácké Athény“, kdysi letní sídlo biskupů a arcibiskupů, kteří se uchylovali na Arcibiskupský zámek. Komplex tvořený zámkem, Květnou zahradou a zámeckou zahradou byl v roce 1995 vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1998 byl zapsán na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO.
  Vzdálenost: 67 km od Olomouce

Místo konání summitu THE

Hlavní dějištěm přednášek, debat a workshopů bude aula a posluchárny na Právnické fakultě UP, která se nachází nedaleko městského centra.

Informace o doprovodném a společenském programu budou průběžně aktualizovány.

Ubytování

Ubytování bude poskytováno v NH HOTELU, jenž nabízí 137 moderních pokojů, restauraci, sportovní zařízení a wellness s „mokrou zónou“. Na cestovatelském portálu Trip Advisor se uvádí, že hotel se „dlouhodobě vyznačuje velmi kvalitním servisem“.
Hotel se nachází jen pár minut chůze od centra města. Doprava k Právnické fakultě bude zajištěna.
www.nh-olomouc.eu

Program

Pod taktovkou redaktorů Times Higher Education, jedné z nejprestižnějších rankingových společností provádějících hodnocení univerzit z celého světa, budou probíhat dva dny rozhovorů, debat a diskusí, ale také networkingové akce jako slavnostní večeře, recepce, obědy a společenské události.

K tématům summitu bude patřit:

 • exkluzivní vydání nového žebříčku Times Higher Education zaměřeného na univerzity Nové Evropy
 • Výzkum a reputace – definování nové Evropy
 • Národní strategie k podpoře excelence ve výzkumu
 • Politický protekcionismus a výzkumné univerzity
 • Střední Evropa – nová destinace výzkumných talentů z celého světa

Podrobný program bude zveřejněn na oficiálních stránkách summitu THE.

Registrace

Registrovat se můžete přes oficiální stránky summitu THE. Slevu za včasné přihlášení lze uplatnit do 12. března 2018. Další sleva bude poskytnuta zájemcům z řad zaměstnanců UP. Informujte se u Zuzany Polanské na e-mailu zuzana.polanska@upol.cz, která vám poskytne podrobné informace, včetně slevového kódu na konferenční poplatek. Počet míst pro UP je omezen.

Partneři

World Rankings partner

Global media partner

Driving collaboration with our global partners

General university partner

Supported by

Media partners

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)